Kokkolan Latu
Kuntoliikunnan hyväksi vuodesta 1953 | #kokkolanlatu

Kokkolan Latu Ry


Kokkolan Latu Ry | Lue hallituksen terveiset | Hallitus | Talkooinfo | Rastimaja

Kokkolan Latu ry on kunto- ja virkistysliikuntajärjestö. Se on valtakunnallisen Suomen Latu ry:n paikallinen jäsenjärjestö. Suomen Ladulla on noin 220 jäsenyhdistystä eri puolella Suomea ja noin 77000 jäsentä. Kokkolan Latu on perustettu 18. helmikuuta vuonna 1953 ja sen jäsenmäärä vuonna 2019 on yli 1000 henkilöä. Yhdistyksellä on hiihtomaja, nimeltään "Rastimaja", Trullevissa, Ahvenpolku 8, Trullevin ulkoilureitin varrella. Muoniossa Jerisjärven rannalla sijaitsee yhdistyksen lomaosake "Jerisranta", jota jäsenet voivat vuokrata tiettyinä viikkoina vuodessa.

Arvot
Yhdistyksemme toiminnan periaatteena ovat vastuullisuus, vaikuttavuus, kestävä kehitys, tasavertaisuus ja taloudellisuus.

Toiminta-ajatus
Kokkolan Ladun toiminta-ajatuksena on edistää kuntoa, terveyttä ja virkistystä tuottavaa liikuntaa sekä ulkoilua, retkeilyä ja yleensä aktiivista elämäntapaa. Kokkolan Latu suunnittelee, tuottaa ja välittää Suomen Ladun toiminta-ajatuksen mukaisia liikuntapalveluja, -koulutusta ja -aineistoa.

Kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat oman yhdistyksen jäsenet ja lähialueen ulkoilusta ja terveysliikunnasta kiinnostuneet ihmiset ja vaikuttajat. Pyrimme olemaan myös haluttu yhteistyökumppani omien osaamisalueiden kuten luonnossa tapahtuvan liikkumisen asiantuntemuksen osalta ja ylläpitää välittömiä suhteita alueen päättäjiin sekä muihin alueen toimijoihin.'

Lajit
Perinteisinä liikuntamuotoina ovat kävely, pyöräily, melonta, hiihto, kesä- ja talviretkeily sekä ulkoilu. Lisäksi toimintaamme kuuluu sauvakävely, lumikenkäily, vesijumppa, lentopallo ja perheliikunta.

Liikuntapaikat ja kohteet
Liikuntaa harrastetaan Kokkolan ja lähiympäristön tarjoamilla liikuntapaikoilla ja retkeilyreiteillä. Lisäksi tehdään liikunnallisia retkiä muualle Suomeen ja joskus myös ulkomaille. Kaikille avoimia tapahtumia ympäri vuoden.